همایش منطقه ای کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

همایش منطقه ای کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

همایش منطقه ای کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر در شهر ماهشهر برگزار گردید.