کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی

پوستر کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴ توسط موسسه سرآمدهمایش کارین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مالزي برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-رفتار سازمانی
-علوم رفتاری در مدیریت
-روانشناسی
-علوم اجتماعی
-علوم سیاسی
-روانشناسی بالینی
-روانشناسی اجتماعی
-روانشناسی عمومی
-علوم تربیتی
-حقوق بین المللمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی