دومین کنگره ملی خدمات حمایتی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده هایشان: مداخلات روانشناختی – مددکاری اجتماعی

دومین کنگره ملی خدمات حمایتی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده هایشان: مداخلات روانشناختی – مددکاری اجتماعی

پوستر دومین کنگره ملی خدمات حمایتی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده هایشان: مداخلات روانشناختی – مددکاری اجتماعی

دومین کنگره ملی خدمات حمایتی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده هایشان: مداخلات روانشناختی – مددکاری اجتماعی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۳ تا ۲ آبان ۱۳۹۳ توسط موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- ارائه پژوهش های بینادی ،کاربردی،توسعه ای در قلمرو روانشناختی و روانپزشکی

- ارائه پژوهش های بینادی ،کاربردی،توسعه ای در قلمرومددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی

- فرسایش شغلی / روانی در ارائه خدمات به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده

- جامعه شناسی پزشکی و سلامت در قلمرو کودکان مبتلابه سرطان و خانواده

- اهمیت اخلاق پرشکی در ارتقا کیفیت خدمات درمانی

- اهمیت مشکلات روانی – اجتماعی مراقبان (اعضای خانواده و.....) و راهکارهای حمایتی از آنها

- کارکرد و تعامل گروهی در ارائه خدمات درمانی – حمایتی