سومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

سومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

سومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۵ توسط شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و سازمان آب و برق خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی