دومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

دومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

دومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۴ توسط شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل در شهر تبریز برگزار گردید.