جشنواره علمی‌ـ فرهنگی «آموزگار ادب» گرامیداشت سعدی

جشنواره علمی‌ـ فرهنگی «آموزگار ادب» گرامیداشت سعدی

پوستر جشنواره علمی‌ـ فرهنگی «آموزگار ادب» گرامیداشت سعدی

جشنواره علمی‌ـ فرهنگی «آموزگار ادب» گرامیداشت سعدی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دبیرخانه‌ی نکوداشت مفاخر ایران اسلامی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای موضوعی جشنواره:
 
- معرفی سعدی به‌عنوان یکی از مفاخر ادبی، فرهنگی ایران
- توجه به مفاهیم و مضامین اخلاقی در آثار شیخ اجل سعدی شیرازی
- پردازش کاربردی به مفاهیم موجود در بوستان و گلستان سعدی
- آموزه‌های سعدی و آثارش بر انسان معاصر
- احوال، آثار و شخصیت سعدی

موضوع مقالات:

- بررسی شیوه‌های تعلیم در آثار سعدی
- بررسی تأثیر قرآن و حدیث در آثار سعدی
- زیبایی شناسانه‌ی آثار سعدی
- بررسی شیوه‌های وصف در سخن سعدی
- بررسی بازتاب آثار سعدی در ادبیات جهان
- آسیب‌شناسی سامانه‌های آموزشی در آثار سعدی
- بررسی تأثیر سعدی بر ادبیات معاصر
- بررسی و نقد پژوهش‌های سعدی شناسانه
- بررسی سبک آثار سعدی
- حکمت و اخلاق در آثار سعدی
- نقد حکایت‌های اخلاقی، آموزشی گلستان و بوستان سعدی
- تصحیح مقابله‌ای بیت، شعر یا حکایتی از سعدی
- سعدی از نگاه خاور‌شناسان
- تأثیر سعدی از شاعران پیش از خود
- بررسی دگرگونی‌های زمانه در آثار سعدی
- بررسی تأثیر ادبیات عرب بر آثار سعدی
- بررسی جهان‌بینی سعدی با نگرش به آثارش
- بررسی آثار سعدی بر اساس نظریه‌های ادبی معاصر
- حکمت و اخلاق در آثار سعدیمقالات پذیرش شده در جشنواره علمی‌ـ فرهنگی «آموزگار ادب» گرامیداشت سعدی