کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد

کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد

پوستر کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد

کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

مدیریت

حسابداری

اقتصادمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد