همایش مادری و زن تراز انقلاب اسلامی

همایش مادری و زن تراز انقلاب اسلامی

پوستر همایش مادری و زن تراز انقلاب اسلامی

همایش مادری و زن تراز انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف اصلی همایش:

- جریان سازی و ایجاد گفتمان تکریم و تقویت هویت مادری زن تراز انقلاب اسلامی


اهداف فرعی همایش:

- تولید محتوا و ایده پردازی در زمینه تبیین ابعاد و مختصات این هویت اصیل زنان
- کسب اطلاع از میزان همبستگی و جبهه وارگی اساتید و نخبگان جبهه فکری در حوزه زنان
- تقویت جبهه وارگی میان اساتید و نخبگان فعال در این عرصه

محورهای همایش:

-  مادری در نگاه اسلام
-  مادری در سنت رفتاری زنان برگزیده
- مادری در اندیشه ی  امام خمینی ره و رهبر معظم انقلاب دام‌عزه

-  مادری در گفتمان فردگرایانه و گفتمان خانواده‌گرایانه
-  فمینیسم و مادری
-  زمینه‌های تکوینی در ایفای نقش‌های مادرانه ی زن
-  جایگاه مادری در تمدن اسلامی
-  مادری و زن تراز انقلاب اسلامی
-  تحولات مادری در جامعه ی  ایران و علل و پیامدهای آن
-  مادری و نقش‌های اجتماعی زن انقلابی
-  اقتضائات مادری در عصر حاضر
-  الگوی سبک زندگی انقلابی مادران
-  چالش‌های مادری در جامعه ی  ایران
-  آسیب‌شناسی نقش‌های مادرانه در جامعه ی  ایران
-  تحولات فرزندآوری و علل و پیامدهای آن
-  آسیب‌شناسی سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با مادری در ایران:

-    سیاست های اقتصادی و اجتماعی
-    سیاست های فرهنگی و رسانه ای

- آسیب‌شناسی نگاه به مادری در دهه ی  چهارم انقلاب
- راهبردهای تقویت جایگاه مادری و نقش‌های مادرانه