نخستین همایش ملی مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی

نخستین همایش ملی مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی

پوستر نخستین همایش ملی مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی

نخستین همایش ملی مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) واحد خراسان رضوی در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای همایش:

مدیریت اسلامی و ارتقای فرهنگی
- مبانی، رویکردها، سبک‌ها و شیوه‌های مدیریتی در حوزه‌ی ارتقای فرهنگی خانواده نیازمندان
- الگوهای مبتنی بر سیره‌ی اهل بیت b و بزرگان دینی در ارتقای فرهنگی نیازمندان
- جایگاه مردم، رسانه‌ها، نخبگان و کارآفرینان در ارتقای فرهنگی نیازمندان (با تأکید بر صیانت فرهنگی، مسایل زنان و خانواده، ازدواج، سبک زندگی، اوقات فراغت و تعلیم و تربیت)
- الگوی سبک زندگی خانواده اسلامی
- سایر موضوعات مدیریتی مرتبط با ارتقاء فرهنگی نیازمندان
 
مدیریت اسلامی و حمایت‌های اجتماعی 
- نقش و جایگاه حاکمیت (دولت، مجلس، قوه قضائیه و...) در گسترش حمایت‌های اجتماعی از نیازمندان
- نقش و جایگاه نهادهای غیرحاکمیتی (بخش خصوصی، خیرین و...) در گسترش حمایت‌های اجتماعی از نیازمندان
-  نقش و جایگاه برنامه‌های عمومی (برنامه‌های رسانه‌ای، جشن عاطفه‌ها و...) در گسترش حمایت‌های اجتماعی از نیازمندان
-  نقش و جایگاه جامعه و افراد (خانواده، فرد نیازمند، نخبگان و...) در گسترش حمایت‌های اجتماعی از نیازمندان
- سایر موضوعات مدیریتی مرتبط با حمایت‌های اجتماعی
 
مدیریت اسلامی و نهادهای حمایتی
- برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در نهادهای حمایتی
- مدیریت سرمایه‌های انسانی در نهادهای حمایتی
- نظارت و بازرسی در نهادهای حمایتی
- سبک‌های رهبری در نهادهای حمایتی
- مدیریت دانش و فرآیندها در نهادهای حمایتی
- سیر و سیره‌ی اهل‌البیت (ع) در نهادسازی حوزه‌های مرتبط با نیازمندان
- سایر موضوعات مدیریتی مرتبط با نهادهای حمایتی
 
مدیریت اسلامی و همبستگی اجتماعی
- مبانی، رویکردها، سبک و روش‌های مدیریت ارتباطات، گسترش همبستگی و تعامل اجتماعی مردم و نیازمندان
- الگوها و مصادیق گسترش سنت‌های حسنه اسلامی و جلب مشارکت‌های عمومی در توانمندسازی نیازمندان در سیره‌ی اهل‌البیت (ع)
- روش‌های اعتمادسازی و هدایت افکار عمومی در ارتقای مشارکت‌های عمومی، امور خیریه و فرهنگ نیکوکاری
- سایر موضوعات مدیریتی مرتبط با همبستگی اجتماعی
 
مدیریت اسلامی و ظرفیت‌ساز‌ی‌های مالی و اقتصادی
- الگوها و شیوه‌های تأمین مالی خرد (مایحتاج زندگی، مسکن، ازدواج، درمان و تحصیل) نیازمندان
- الگوها و شیوه‌های جدید بهره‌برداری از نهادهای وقف، صدقات، کفارات، زکورات، تبرعات، قرض الحسنه و...
- طراحی ابزارهای جدید مالی (صندوق‌ها، اوراق مالی و...) برای تأمین مالی نیازمندان
- طراحی روش‌های جدید سرمایه‌گذاری در راستای افزایش توانمندی مالی و اقتصادی خانواده‌ی نیازمندان
- مدل‌سازی تعامل بین نهادهای حمایتی در خصوص مدیریت اثربخشِ جذب مشارکت‌های مردمی و خدمت‌رسانی به نیازمندان
- سایر موضوعات مدیریتی مرتبط با ظرفیت‌سازی مالی و اقتصادی

 

 

دبیر همایش: علی اصغر حاجی‌نقی
قائم مقام دبیر همایش: حبیب‌الله آسوده
دبیر علمی همایش: دکتر گودرزی
مدیراجرایی همایش: جواد شمسی