همایش ملی ادبیات غنایی

همایش ملی ادبیات غنایی

پوستر همایش ملی ادبیات غنایی

همایش ملی ادبیات غنایی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-تاریخچه و سیر تحول و تطور ادبیات غنایی
-ادبیات غنایی و بلاغت
-ادبیات غنایی و ادبیات تطبیقی
-ادبیات غنایی و ادبیات تعلیمی
-ادبیات غنایی و حماسه
-رویکردهای اعتقادی در ادبیات غنایی
-عرفان در ادبیات غنایی
-ادبیات غنایی و نقد ادبی
-ادبیات غنایی و تاریخ
-ادبیات غنایی و اسطوره
-ادبیات غنایی و فرهنگ عامه
-ادبیات غنایی و شعر آیینی
-ادبیات غنایی و جنبش های سیاسی ـ اجتماعی
-ادبیات غنایی و دفاع مقدس
-روانشناسی ادبیات غنایی
-جامعه شناسی ادبیات غنایی
-سبک شناسی ادبیات غنایی
-ادبیات غنایی و ادبیات کودکان
-ادبیات غنایی و هنر
-داستان و قصه در ادبیات غنایی
-ادبیات غنایی و نسخه های خطی
-گونه های غنایی در ادبیات عربیمقالات پذیرش شده در همایش ملی ادبیات غنایی