از واژه تا تصویر همایش ملی بینارشته ای ادبیات و سینما

از واژه تا تصویر همایش ملی بینارشته ای ادبیات و سینما

پوستر از واژه تا تصویر همایش ملی بینارشته ای ادبیات و سینما

از واژه تا تصویر همایش ملی بینارشته ای ادبیات و سینما در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- تکنیک های اقتباس ادبی در سینما

- سیر تاریخی اقتباس های سینمایی

- اقتباس از ادبیات غیر ایرانی در سینمای ایران و بالعکس

- قابلیت های نمایشی متون ادبی

- نظریه ها و مکتب های ادبی در سینما

- هویت بومی و هویت جهانی در سینما و ادبیات

- ژانر در سینما و ادبیات

- جنگ و دفاع مقدس در سینما و ادبیات