اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

The First International Conference on Law and Sustainable Development of Civil Society

پوستر اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 چالشهای نظام متمرکز و نیمه متمرکز در ایران

- نظارت دولت بر موسسه های انتفاعی و غیر دولتی

- کارکرد موسسه های عمومی و موانع توسعه و چالشها

- تطبیق موسسه های عمومی کشور با یکی از کشورهای اروپایی

- شوراهای محلی و جایگاه آن در توسعه مدنی

- بررسی تطبیقی نظارت بر شوراهای محلی

- ابهامات قانونی در نظارت و عملکرد نهادهای غیرمتمرکز

- نظام متمرکز و. نیمه متمرکز کشور در 1404

 حقوق و توسعه اقتصادی و کسب و کار

- نقش و کارکرد حقوق خصوصی در کشور (قوتها و ضعف ها)

- توسعه حقوق تجارت و توسعه کسب و کار(چالشها و تنگناها)

- حقوق مالکیت فکری و توسعه اقتصادی

- راهکارها و چالشهای حقوق جزا و جرم شناسی در توسعه کسب و کار در کشور

- دولت الکترونیک و حقوق تجارت الکترونیک

- تجارت الکترونیک و مدیریت حقوق مالکیت فکری

- حقوق و توسعه صنعت املاک و مستغلات در کشور (تنگناها و فرصتها)

- توسعه اقتصادی و حقوق فناوریهای زیستی (چالشها و راهکارها)

- حقوق تجارت و نظام نوین مالیاتی در کشور

- حقوق تجارت و توسعه صنعت بانکداری و بیمه

- نقش حقوق مالی و اقتصادی در توسعه سیاسی

- حقوق خانواده و توسعه کارآفرینی در اقتصاد

- نقش دفاتر اسناد رسمی در توسعه کسب و کار در کشور

- حقوق و توسعه اقتصادی کشور در 1404

حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی در کشور

- نقش حقوق بشر در توسعه فرهنگی ، سیاسی و ااقتصادی کشور

- حقوق بشر در ایران (تنگناها و فرصتها)

- حقوق خانواده و توسعه فرهنگی در ایران(چالشها و راهکارها)

- حقوق خانواده و توسعه سیاسی و اقتصادی(نقش ها و کارکردها)

- نقش حقوق بین الملل در توسعه فرهنگی کشور(تنگناها و قوتها)

- حقوق بین الملل و توسعه سیاسی و اقتصادی (چالشها و راهکارها)

- حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی کشور در 1404مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی