کنگره بین المللی جامع حقوق ایران

کنگره بین المللی جامع حقوق ایران

پوستر کنگره بین المللی جامع حقوق ایران

کنگره بین المللی جامع حقوق ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ توسط موسسه نمودار توسعه داتیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر برگزاري بصورت وبينار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

حقوق خصوصی
 حقوق مدنی :

- حقوق اشخاص
- حقوق شخصیه
- حقوق ارثیه

حقوق اموال :
حقوق قراردادی
مسئولیت مدنی

حقوق تجارت :
-مشاغل تجاری
-قراردادهای تجاری
-شخص حقیقی تجاری ( تاجر)
-موت تجاری ( ورشکستگی)
-شخص حقوقی تجاری( شرکت های تجاری)
-اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و ...)
                      
حقوق جزا
حقوق جزای داخلی
- حقوق جزای عمومی :
-جرم
-مسئولیت کیفری
-مجازات
 حقوق جزای اختصاصی :
-جرائم علیه اشخاص
-جرائم علیه اموال
-جرائم علیه امنیت
حقوق جزای خارجی
-حقوق جزای فرا ملی
-حقوق کیفری بین الملل
علوم مُعین
-علوم جرم یابی :
- پزشکی قانونی
- پلیس علمی
علوم جرم شناسی :
-  روان شناسی کیفری
- جامعه شناسی کیفری
- زیست شناسی کیفری
کیفرشناسی :
-علم اداره زندان­ها
 - روان شناسی قضائی
 - روانپزشکی قانونی
-حقوق عمومی
 حقوق اساسی :
- نظام­های حکومتی
- حقوق و آزادی­های فردی
- تفسیر قانون اساسی
  حقوق اداری :
-  اعمال اداری
- قراردادهای اداری
آئین دادرسی :
- آئین دادرسی مدنی
 -آئین دادرسی کیفری
- آئین دادرسی اداری( در مورد ادارات دولتی)
-آئین دادرسی تجاری( مربوط به دعاوی حقوق تجارت)
حقوق ثبت
 حقوق کار :

 کارگر
- کارفرما
- مراجع حل اختلاف
 حقوق بانکی
حقوق بیمه
-حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومی :
-حقوق اساسی بین الملل
- حقوق اداری بین الملل
- آئین دادرسی بین الملل
حقوق بین الملل خصوصی
- حقوق مدنی بین الملل :
 -تعارض قوانین
- تعارض دادگاهها
-  تابعیت
حقوق تجارت بین الملل
حقوق آمیخته ( آمیخته با سایر علوم )
- تاریخ حقوق
-جغرافیای حقوق ( نظامهای حقوقی)
-فلسفه حقوق
-جامعه شناسی حقوق
حقوق اسلامی ( فقه اسلامی)
- اصول فقه :
-  اصول لفظیه
اصول عملیه
تعارض ادله
- اجتهاد و تقلید
- منابع فقه
متون فقه :
-عبادات
-عقود
-ایقاعات
-جزائیات
 قواعد فقه :
-  قواعد فقه مدنی
-قواعد فقه کیفری
-  قواعد فقه قضائیمقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی جامع حقوق ایران