همایش منطقه ای اعتیاد، چهره ها و چالش ها

همایش منطقه ای اعتیاد، چهره ها و چالش ها

پوستر همایش منطقه ای اعتیاد، چهره ها و چالش ها

همایش منطقه ای اعتیاد، چهره ها و چالش ها در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه کوثر - شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان شمالی در شهر بجنورد برگزار گردید.


همایش منطقه ای اعتیاد: چهره ها و چالشها در 12اسفندماه 1392 با همکاری دانشگاه کوثر و شورای هماهنگی  مبارزه با مواد مخدر استان خراسان شمالی برگزار خواهدشد.

 

 

محورهای همایش:

- دانشجویان و اعتیاد
- اعتیاد و چالشها
- بررسی عوامل خطرزاو زمینه ساز اعتیاد
- تغییر چهره اعتیاد و علل گرایش به مواد صنعتی و محرک های جدید

 

 

 

دبیر همایش: دکتر محبوبه معین مقدس، عضو هیات علمی دانشگاه کوثر
دکتر حسین اسکندری، عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
دکتر احمد حیدرنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
دکتر هادی عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
دکتر محمود جاجرمی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
دکترحسین مهدیان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد