همایش ملی جایگاه استان کرمانشاه در دفاع مقدس

همایش ملی جایگاه استان کرمانشاه در دفاع مقدس

پوستر همایش ملی جایگاه استان کرمانشاه در دفاع مقدس

همایش ملی جایگاه استان کرمانشاه در دفاع مقدس در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ توسط دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمانشاه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- فرهنگ ایثار و شهادت

- ارتباط فرهنگ ایثار و شهادت با امنیت ملی و توسعه پایدار

- مقاومت، ایثار و شهادت در هنر و ادبیات فارسی

 - وسائل ارتباط جمعی، جنگ نرم و فرهنگ ایثار و شهادت

- کرمانشاه و دفاع مقدس