اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

1th National Conference Semi-Arid Hydrology

پوستر اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط جهاد دانشگاهی استان کردستان - شرکت آب منطقه ای استان کردستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.اهداف کنفرانس:
•اطلاع رسانی در زمینه چالش‌های پیش روی مدیریت منابع آب کشور توسط محققین، پژوهشگران و اساتید دانشگاهی
•انتقال و کسب دانش فنی ملی و جهانی در زمینه حفاظت و توسعه پایدار منابع آب ایران
•تنظیم برنامه‌های پژوهشی دانشگاه در قالب سیاست‌ها و خط مشی‌های مصوب
•ایجاد ارتباط علمی دانشگاه و جامعه از طریق حضور موثر پژوهشگران و دانشجویان با مدیران صنایع و محیط‌های صنعتی در محل کنفرانس

محورهای کنفرانس:
•تغییر اقلیم و تاثیر آن بر منابع آب
•هیدرولوژی برف در مناطق نیمه خشک
•مدیریت سیل آبهای آنی (Flash Floods)
•سازه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی مناطق نیمه خشک
•مدیریت کاربری اراضی در هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
•کاربرد تکنیک ها و مدل های هیدروکلیماتولوژی در مناطق نیمه خشک
 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک