نخستین کنفرانس آب و فاضلاب

نخستین کنفرانس آب و فاضلاب

پوستر نخستین کنفرانس آب و فاضلاب

نخستین کنفرانس آب و فاضلاب در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۳ توسط کانون مهندسین بابلسر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

محورهای اصلی:
-ارزیابی تناسب بین رشد مصرف تایین کمی و کیفی آب شرب 
-روش های نوین در ذخیره سازی و انتقال آب 
-تاثیر ناهمگونی ساخت و سازها بر روی شبکه توزیع آب 
-مقایسه فنی و اقتصادی بین میزان مصارف آب شرب در استان و کشور با مصرف آب شرب دیگر مناطق دنیا 
-کارآمد سازی شبکه های توزیع آب شرب (مصالح، اجرا و نگهداری) 
-طراحی بهینه سیستم آبرسانی در ساختمان 
-بازنگری محاسبات SFU براساس مصرف 
-مصالح نوین در تاسیسات ساختمان 


محورهای فرعی:

-پدافند غیرعامل

- شریانهای حیاتی

- پایش کیفی منابع آب

-مدیریت سیلاب

- سازه های هیدرولیکی

- مدیریت شهری

- توریسم

- مدیریت منابع آب