همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

پوستر همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین در شهر خمین برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات مالی در حل بحرانهای مالی کنونی محورهای همایش:
- نقش تحولات حسابداری و حسابرسی در شفافیت اطلاعات
- نقش اطلاعات حسابداری ،افشا و اثرات آن در بازار سرمایه
- نقش اطلاعات حسابداری و حسابداران در ایجاد نظامی مطمئن در تشخیص مالیات بر درآمد
- نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
- نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی بازار سرمایه
- نقش مراکز آموزشی در پیشبرد حسابداری
- نقش جوامع حرفه ای در پیشبرد حسابداری
- نقش اطلاعات حسابداری در بهبود اقتصاد کشور
- تاثیر شفاف سازی اطلاعات در شرایط اقتصادی کشورمقالات پذیرش شده در همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی