همایش منطقه ای معماری کویر

همایش منطقه ای معماری کویر

همایش منطقه ای معماری کویر در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۸۵ تا ۱۶ فروردین ۱۳۸۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان در شهر اردستان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای معماری کویر