اولین همایش منطقه ای طراحی پایدار در طراحی صنعتی

اولین همایش منطقه ای طراحی پایدار در طراحی صنعتی

پوستر اولین همایش منطقه ای طراحی پایدار در طراحی صنعتی

اولین همایش منطقه ای طراحی پایدار در طراحی صنعتی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار در شهر جویبار برگزار گردید.


اهداف همایش:

 بررسی نگرش های جدید به منظور ارتقا کیفی دانش طراحی صنعتی و ایجاد نشاط علمی در رشته جهت ارتقاء تولید علمی و بومی سازی دانش طراحی براساس نیازهای فرهنگی – اجتماعی و صنعتی کشور

 


محورهای همایش:

- اصول و مبانی نظری طراحی صنعتی و طراحی پایدار
- دیدگاهها و نظریه های طراحی،پایداری
- اصول و مبانی طراحی پایدار و مفهوم پایداری
- طراحی و راهبردهای طراحی پایدار
- آموزش عالی و طراحی پایدار
- رویکردها و الگوههای طراحی صنعتی برای طراحی پایدار
- طراحی و محیط زیست
- طراحی برای توسعه پایدار
- خلاقیت و نوآوری در طراحـی صنعتی
- تجاری ســازی و ایده ها و ارتباط با صنعت
- مواد و تکنـولوژی های جدید
- روش های نوین طراحی در دنیای امروز
- فرآیندهای طراحی محصول