اولین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت

اولین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت

The 1st Conference on Accounting and Management

پوستر اولین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت

اولین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار در شهر جویبار برگزار گردید.


نخستین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت در 29 آبان 1392 با رویکرد تحقق حماسه اقتصادی پیرو منویات مقام معظم رهبری،حمایت از فعالیت های علمی-پژوهشی و هدایت در مسیر بالندگی هر چه بیشتر  توسعه علمی و صنعتی کشور  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار برگزار خواهد شد.

 

 

اهداف همایش:

- ایجاد فضای مناسب برای گردهمایی دانشجویان و اعضای هیات علمی حسابداری و مدیریت
- ایجاد انگیزه بین محققین جهت انجام فعالیت های پژوهشی
- گردآوری و ارائه دست آوردهای علمی و پژوهشی حسابداری و مدیریت
- تجربه انجام کارهای گروهی با مشارکت دانشجویان و اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف اجرایی وعلمی-کاربردی
- ایجاد ارتباط مؤثر بین نهادها ‏ادارات صنایع و دانشگاهیان
- هدایت پژوهش های دانشگاهی در راستای نیازهای صنعت
- فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارتباط پژوهشگران ممتاز و صاحبان صنایع و کارآفرینان

 


محورهای همایش:

حسابداری :
- نقش حسابداری و مدیریت در افزایش تولید ملی و تحقق حماسه اقتصادی
- نقش اطلاعات حسابداری در بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد کشور
- تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
- بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
- مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
- مدیریت مالی،خصوصی سازی ، تجاری سازی و آزاد سازی
- اخلاق در حسابداری و حسابرسی
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- مدیریت مالی بین المللی و روش های تامین منابع مالی
- کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
- یافته های نوین و سایر مباحث روز در حسابداری

 مدیریت :
- چالش های مسایل مدیریتی تولید ملی (ساختار، منابع انسانی ، تکنولوژی و محیط جهانی)
- مدیریت رفتار، مدیریت زمان ، مدیریت سود، مدیریت دانش در سازمانها
- مدیریت و تکنیک های بهینه سازی
- مدیریت بازرگانی و بازاریابی ، آموزش،‏‏‏ ‏‏راهبردی، بیمه ، کارآفرینی
- سازمان و اندازه گیری رضایت مشتریان
- مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
- یافته های نوین و سایر مباحث روز در مدیریت