اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)

اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)

1National Conference on Non- Ferrous Metals and Alloys (new applied materials and technologies)

پوستر اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)

اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی) در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۲ توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- بحث و تبادل نظر درباره فرایندها و فناوری های تولید فلزات و آلیاژهای غیرآهنی و کاربرد آن ها در صنایع
- ایجاد ارتباط مهارتی، علمی، پژوهشی و صنعتی بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و فنی و مهندسی و صنایع مربوطه و ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی در تولید محصولات غیرآهنی خاص
- تشویق محققین و دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی برای تحقیق در زمینه فلزات و آلیاژهای غیرآهنی به منظور دستیابی به فناوری های علمی و مهارتی جهت تولید این گونه محصولات
- پایه گذاری یک رویداد مستمر سالانه با کیفیت و اثر بخش ملی توسط جهاد دانشگاهی واحد مشهد
- ارتقای سطح علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد مشهد و اعضای هیات علمی و دانشجویان آن


محورهای همایش:

- مواد پیشرفته بر پایه فلزات و آلیاژهای غیرآهنی
- فرایندها و فناوری های نوین در تولید محصولات بر پایه فلزات و آلیاژهای غیرآهنی
- جنبه های کاربردی جدید برای مواد و محصولات بر پایه فلزات و آلیاژهای غیرآهنی
- شبیه سازی فرایندها در حوزه فلزات و آلیاژهای غیرآهنی
- ساختارهای نانو در فلزات و آلیاژهای غیرآهنی
- فرایندها و فناوری های نو در جوشکاری و لحیم کاری فلزات و آلیاژهای غیرآهنی
- فرایندها و فناوری های نو در عملیات حرارتی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی
- یافته های نو در حوزه خوردگی و اکسیداسیون فلزات و آلیاژهای غیرآهنی
- خواص فیزیکی و مکانیکی مواد و محصولات بر پایه فلزات و آلیاژهای غیرآهنی
- فلزات و آلیاژهای غیرآهنی با استحکام بالا
- جنبه های اقتصادی استفاده از مواد و محصولات فلزی غیرآهنی در صنعتمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)