دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی و جریانهای فضایی پویایی های فضا؛ جابجایی و ارتباط

دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی و جریانهای فضایی پویایی های فضا؛ جابجایی و ارتباط

2nd International Conference on Urbanism & Spatial Mobility

پوستر دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی و جریانهای فضایی پویایی های فضا؛ جابجایی و ارتباط

دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی و جریانهای فضایی پویایی های فضا؛ جابجایی و ارتباط در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۳ توسط دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 برنامه‌ریزی کالبدی یا برنامه‌ریزی جریان‌ها و ارتباطات؟

 − رویکرد ارتباطی در برنامه‌ریزی: مفاهیم، الزامات و موانع

 − مشارکت در برنامه‌ریزی: حرکت از "برنامه‌ریزی برای مردم" به سمت "برنامه‌ریزی با مردم"

− کنش‌گران شهری: برنامه‌ریزی تعارضات و منافع،

 − مدیریت شهری و سوداگری فضایی در تعارض با حقوق و مقررات شهرسازی

تجزیه و تحلیل پیامدهای فضایی توسعه حمل‌ و‌نقل ریلی

 − پیامدهای اجتماعی- اقتصادی و فضایی-کالبدی توسعه حمل‌و‌نقل ریلی

 − ارزیابی ریسک و آسیب‌پذیری در توسعه شبکه حمل‌و‌نقل ریلی

 − ایستگاه‌های مترو، هویت شهری و تحولات جغرافیای شهری

 − حمل‌و‌نقل و تعادل فضایی

جا‌به‌جایی‌های فضایی در مناطق مرزی

 − تبادلات اقتصادی در مناطق مرزی و فرصت‌های توسعه

 − فرصت‌ها، تهدیدات و راهبردهای فضایی در مناطق مرزی

 − نقش بین‌المللی مناطق مرزی؛ یکپارچه‌سازی یا تفکیک؟

− جا‌به‌جایی‌های بین مرزی و تحولات اجتماعی-فرهنگی

کلانشهری شدن و مناطق شهری

 − تمرکز و پراکندگی فعالیت‌ها در مناطق شهری

 − سیاست‌های توسعه چندمرکزی و تعادل فضایی در مناطق شهری (توسعه شهرهای جدید)

 − پراکنده رویی شهری و توسعه سکونتگاه‌های رسمی وغیررسمی و چالش های هویتی فضا

 − چالش‌های مدیریت شهری و تعارضات کنش‌گران در مناطق شهری

 − جریان های اجتماعی اقتصادی در فضا و تکوین فرهنگ شهری

ارتباطات مجازی و توسعه فضایی شهرها و مناطق

 − فناوری‌های ارتباطات مجازی و تحولات اجتماعی-فرهنگی سبک زندگی

− استانداردهای برنامه‌ریزی کاربری زمین در ارتباط با فعالیت‌های فضای مجازی

 − استانداردها و الزامات جدید طراحی فضاهای معماری وشهری در سایه فناوری ارتباطات مجازی

 − ساختار و سلسله‌مراتب جدید در توسعه فضایی شهرها و روابط بین شهری

ودیگر موضوعات مرتبط