کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران

کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران

پوستر کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران

کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۵ توسط موسسه نمودار توسعه داتیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر برگزاري بصورت وبينار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

مدیریت مالی و سازمان­های اقتصادی:
-مالیات و مدیریت درآمد
-مدیریت بودجه و بودجه ریزی
-حسابداری و بودجه بندی سرمایه ای
-مدیریت بنگاه­های اقتصادی و سرمایه گذاری
-سرمایه گذاری ملی وحمایت از سرمایه ایرانی
-بازاریابی مالی و رویکردهای ارتقاء سرمایه گذاری پایدار
-رویکردها و چالش­های تحقیقات حسابداری­­، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران
-مباحث جدید مهندسی مالی و مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیک­های مدیریت مالی
-رویکردهای مختلف مبارزه با جنگ نرم و به کارگیری ابزارهای ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- ساختار بازار سرمایه وتامین مالی برا ی توسعه بخش­های کشاورزی، صنعت و خدمات
- بررسی روش­های تامین مالی و سرمایه گذاری در کشور
- بررسی فرصت های سرمایه گذاری به منظورجلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی
- جایگاه بازار سرمایه درتامین مالی بخش­های مختلف اقتصادی
- مدیریت ریسک سرمایه گذاری در ایران
- اثرات خصوصی سازی نظام تامین مالی برفضای کسب و کار
- ضرورت توسعه بازار سرمایه در اقتصاد ایران
- نحوه تقویت و ارتقا جایگاه بخش خصوصی در تولید ملی
 
مدیریت در شرایط تحریم اقتصادی
-نقش مدیریت در شرایط تحریم
-تاثیر تحریم­ها بر تجارت داخلی و خارجی
-تحریم­ها و فرصت­های بین المللی در ارتقاء تولید ملی
-مدیریت سازمان­ها و شرکت­ها در شرایط تحریم
- تحریم­ها و اقتصاد مقاومتی
-تحریم اقتصادی و فضای کسب وکار، کارآفرینی
-کاهش تحریم­ها و آثار اجتماعی و اقتصادی آن
-تاثیر تحریم­ها بر صنعت توریسم، سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی
-نقش فرصت­های سرمایه گذاری خارجی و بازارهای پولی و مالی بین المللی در تولید ملی و مدیریت تحریم­ها
 
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات:
-مدیریت دانش و اطلاعات
-سیستم­های اطلاعاتی مدیریت و سیستم­های اتوماسیون
-یکپارچه سازی استراتژی­های فناوری و کسب و کار
-مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
-انتقال فناوری و بومی سازی دانش
-تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی
-دولت و خدمات الکترونیکی
-مدل­های نوین کسب وکار الکترونیکی
-روش‌شناسی سیستم‌های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات
-هوشمندی کسب و کار
-فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی
-جنبه‌های راهبردی، مدیریت و سازمان‌دهی یادگیری الکترونیکی
-تضمین کیفیت، ارزشیابی، ارزیابی و اعتبارسنجی در یادگیری الکترونیکی
-جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام یادگیری الکترونیکی
-ارزشیابی و کنترل کیفیت در آموزش الکترونیکی
-چالش­ها و فرصت­ها در آموزش الکترونیکی
-وجوه مهندسی و فناورانه در یادگیری الکترونیکی
-نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه فناورانه کشورهای در حال توسعه
-مدیریت فناوری و دارایی های فکری
-مدیریت تحقیق و توسعه
-نوآوری فناورانه و توسعه محصولات جدید

مدیریت صنعتی و اجرایی:
-مدیریت اجرایی و طرح های توسعه
-انتقال و توسعه تکنولوژی
-مدیریت تولید و مدل های تصمیم گیری
-مدیریت جهانگردی، گردشگری و بازاریابی خدمات
-مدیریت حمل و نقل و بازارهای بین المللی
-مدیریت انتقال تکنولوژی، تکنولوژی خارجی و وابستگی های صنعتی و اقتصادی
-مدیریت اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار
-مدیریت بهره وری
-مدیریت کیفیت
-شاخص ها و استراتژی­های بهره وری
-اقتصاد مهندسی و تحلیل هزینه
-اقتصاد و مهندسی و مهندسی مالی
-مدیریت استراتژیک، منابع انسانی، دانش و تکنولوژی
-مدیریت اطلاعات، تحلیل سیستم­ها
-مدیریت ریسک، ایمنی صنعتی، مهندسی فاکتورهای انسانی
-مدیریت پروژه
-مدیریت و مهندسی کیفیت
-مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه
-مدیریت، برنامه ریزی و پیگیری عملیات
-مدیریت و مهندسی نگهداری و تعمیرات و پایایی
-مدیریت بحران
-مدیریت دانش و تکنولوژی
-مدیریت زنجیره تامین و لجستیک صنعتی و خدماتی
-مدیریت اتلاف، بهبود بهره وری و ناب سازی فرایند
-مدیریت حمل و نقل
-پیش بینی و شبیه سازی سیستم­ها
-سیستم های ساخت و تولید پیشرفته
-سیستم­های خبره و هوش مصنوعی
-سیستم­ها، مدل­های فازی و محاسبات نرم
-تحلیل سیستم­های اقتصادی- اجتماعی
-سیستم­های برنامه ریزی
-طراحی سیستم‌های نوین تولیدی و خدماتی
-آنالیز تصمیم، روش­های تصمیم گیری
-تجارت کسب و کار الکترونیکی
-آسیب شناسی و چالش­های پیشروی صنعت ایران
-کاربرد مهندسی صنایع در بخش دولتی و مدیریت شهری
-کاربرد مهندسی صنایع دربخش آموزشی، خدماتی و درمانی
-کاربرد مهندسی صنایع در محیط زیست و مدیریت انرژی
-روش­های فرا ابتکاری در مهندسی صنایع
 
مدیریت بازاریابی و ارتباط با مشتریان:
-استراتژی بازار
-تحقیقات بازار
-بازاریابی بین‌المللی
-بازاریابی خدمات
-مدیریت برند
-کانال­های بازاریابی
-مدیریت ارتباط با مشتریان
 
مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی:
-مدیریت بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری
-مدیریت بودجه و بودجه ریزی
-مدیریت مالی
-حسابداری و بودجه بندی سرمایه ای
-مالیات و مدیریت درآمد
-مدیریت مالی شرکت‌ها
-مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران
-رویکردهای مدیریت مالی و سرمایه گذاری
-مباحث جدید مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیک­های مدیریت مالی
-ارزیابی  مالی و رویکردهای ارتقای سرمایه گذاری پایدار
-استانداردسازی ملی برای مدیریت مالی و سرمایه گذاری
-مهندسی مالی، رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی و کلیه مباحث مربوط به مدیریت مالی و سرمایه گذاری

مدیریت دانش:
-نظریه ها و مدل های مدیریت دانش
-سیستم ها و ابزار مدیریت دانش
-طراحی، پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش
-مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
-مدیریت دانش و مزیت رقابتی سازمان
-رهیافت‏های جدید در مدیریت دانش
-مدلها و الگوهای تدوین و پیاده سازی استراتژیهای دانش
-دانش آفرینی و مدیریت استراتژیک دانش
-استراتژیهای دانش و خلق ارزشهای پایدار
-آینده نگاری و سناریوسازی استراتژیهای دانش در سازمانها
-دستاوردهای مدیریت استراتژیک دانش در سازمانها

مدیریت تبلیغات و روابط عمومی
-نقش رسانه‌ها در توسعه تبلیغات
-تحقیقات بازاریابی و تبلیغات بازرگانی
-استراتژی‌های نوین تبلیغات و فروش
-ارزیابی مزایا و معایب رسانه‌های تبلیغاتی
-مدیریت تبلیغات و فروش در فضای مجازی
-سیاستگذاری، مدل سازی و راهبردهای مدیریت روابط عمومی یکپارچه
-نقش دانشگاه ها، تشکل ها و موسسات روابط عمومی در توسعه مدیریت روابط عمومی یکپارچه
-آسیب شناسی مدیریت روابط عمومی یکپارچه
 
 توسعه مدیریت پولی و بانکی
-فرصتها و چالشهای بانکهای خصوصی و تجاری در اجرای اصل 44 قانون اساسی
-نقش مدیریت بانکی در مواجهه با تحریمهای بین المللی و رکود بنگاههای اقتصادی
-مدیریت تغییر و تحول در بانکداری
-مدیریت بانکی و تأمین مالی سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی
چالشها و مشکلات بانکها در فضای کسب و کار موجود
-نقش نظام بانکی در تأمین مالی برنامه‌های توسعه انسانی
-نقش مدیریت نظام بانکی در ایجاد فرصتهای شغلی
-حمایت نظام بانکی در توسعه فناوری
-خلاقیت و کارآفرینی در بانکداری خصوصیمقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران