نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

The First International Tourism Geography & Archeology Conference

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ توسط مرکز همایش های توسعه ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر برگزاري بصورت وبينار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

باستان شناسی و آموزش
-اهمیت و جایگاه مباحث میراث فرهنگی دربرنامه های آموزشی وکتب درسی دانش آموزان
-آسیب شناسی و چالشهای احداث گروه­های آموزشی باستان شناسی در در نظام آموزش عالی کشور
-آسیب شناسی دروس باستان شناسی فعلی گروه های آموزشی کشور و لزوم بازنگری در آن.

باستان شناسی ایران؛ دیروز، امروز، فردا
-دغدغه­های موجود در باستان شناسی ایران
-پروژه­های باستان­شناسی مشترک ایرانی-­ خارجی: فرصت ها و تهدیدها
-قابلیت های باستان شناسی در حل مشکلات و معضلات ایران امروز
-چگونگی الگو پذیری از بافت و تزیینات شهری گذشته در شهرسازی و زیبا سازی شهرهای مدرن
-آسیب شناسی و چالش های باستان شناسی دوران اسلامی به عنوان دوران زنده و پابرجا
-چشم انداز باستان شناسی در ایران
-استفاده، استفادۀ نادرست و سوءاستفاده از باستان شناسی

شناخت گذشته با بهره گیری از باستان شناسی تحلیلی

فرهنگ:
-ارزیابی و تحلیل تعاملات فرهنگی منطقه ای و فرا منطقه ای در ایران فرهنگی بر پایه یافته های باستان شناختی و منابع مکتوب
-جایگاه ایران فرهنگی در نظام فرهنگی جهان از دیدگاه باستان شناختی
-تاثیر هنر جهان ایرانی- اسلامی بر هنرمندان اروپایی و بالعکس
-تاثیر جهان ایرانی – اسلامی بر روند انتشار و انتقال علوم و فنون
جامعه:
-تأثیر فرایند نوسنگی شدن بر ساختارهای اجتماعی جوامع پیش از تاریخ
-شکل گیری،رشد وبسط جوامع پیچیده
-سازمان های اجتماعی در دوران تاریخی
-تأثیر رویدادهای تاریخی بر نهادهای اجتماعی در دوران اسلامی
اقتصاد:
-مبادلات اقتصادی در دوران پیش از تاریخ
-توسعه نهادهای اقتصادی در دوران تاریخی و تأثیر آن بر دوران اسلامی
-نقش سازمان اقتصادی در تکوین و توسعه هنر اسلامی
سیاست:
-ساختارهای اداری ـ سیاسی حکومت های ایران در دوران تاریخی
-تمهیدات نظام های سیاسی در دفاع و حفظ مرزهای سیاسی
-ارتباط شهر و روستا در نظام جغرافیای اداری ادوار مختلف از دیدگاه باستان شناختی
دین:

-بازتاب اعتقادات دینی در مواد فرهنگی ادوار مختلف
-تحولات جهان بینی مذهبی در ایران باستان به استناد یافته های باستان شناختی و منابع مکتوب
-نقش وقف در حیات مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوران اسلامی از دیدگاه باستان شناختی

مواد فرهنگی در باستان شناسی ایران
-ضرورت بهره گیری از کتیبه ها و متون تاریخی درپژوهش های باستان شناختی
-سکه شناسی در ایران فرهنگی
-سفال؛ داده ای برای تحلیل ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
-تحلیل فضایی؛ راهکاری برای بازسازی رفتارهای مفقود در فضاهای معماری
-جایگاه ادبیات شفاهی و مکتوب در حوزه مطالعات باستان شناختی دوران اسلامی

نظریه و عمل در باستان شناسی ایران
-الگوها و بسترهای نظری مورد نیاز در مطالعات باستان شناختی ایران فرهنگی (از تعریف تا تحلیل)
-رویکردهای جدید در کاوش و بررسی باستان شناختی
-شکل گیری، سیر تحول و چشم انداز باستان شناسی دوران اسلامی در عرصه تعاملات ملی و جهانی (اهداف، رهیافت ها، رویکردها، روش ها، چالش ها، دستاوردها و تبعات)
- میراث معنوی و نقش باستان شناسی در معرفی، ثبت و حفظ آن
-مطالعات باستان سنجی و فناوری اطلاعات در حوزه باستان شناسی: سیر تحول، کاربرد و دستاوردها
-تعامل باستان شناسی ایران با علوم دیگر

باستان شناسی منظری
-باستان شناسی منظر در ایران: چالش ها و رویکردها
-رابطه متقابل فقه اسلامی و عملکرد پهنه های فرهنگی و تولید و کارکرد آثار
-تاثیر جنبش های مذهبی بر ساختار و عملکرد پهنههای فرهنگی
-باستان شناسی پهنههای فرهنگی شهری و برون شهری و بناهای دوران اسلامی، و احیاء و کاربری -آنها با نگاه به چالش‌های امروزیمیراث باستان شناختی، آمایش فرهنگی سرزمین و حیات پایدار
-شبکه های ارتباطی: بستر جغرافیایی و نقش راهها در مبادلات اقتصادی، سیاسی ، نظامی، مذهبی و اجتماعی
-منابع، محیط، فناوری: صنایع، فنون، هنرها، حرفه ها از تولید تا مصرف در پهنه های فرهنگی و چرخه نظام اجتماعی

 دیدترین یافته ها از کاوش ها و بررسیهای باستان شناختی در ایران فرهنگی
-دوران پیش از تاریخ
-دوران تاریخی
-دوران اسلامی

حفاظت از میراث باستانی
-حفاظت از داده های باستان شناسی پس از کاوش
-اهمیت حفظ منظر فرهنگی آثار و محوطه¬ها
-از مجموعه ها تا موزه ها: شناسایی، گردآوری، مستند نگاری، حفاظت، عرضه و نشر آثار
-اهمیت و ضرورت سایت موزه­های باستان شناسی
-چگونگی برخورد با آثار فرهنگی موجود در المان و عناصر شهری
-چالشهای فرهنگ گرایان وعمران گرایان در امر حفاظت آثار و بافتهای معماری ارزشمند شهری
-کاربرد فناوریهای نوین در حوزه حفاظت از آثار تاریخی

مطالعات وپژوهشهای باستان شناسی و علوم میان رشته ای 
-علوم میان رشته ای و باستان شناسی ایران از آغاز تاکنون (فرازها وفرودها) 
-جایگاه فعلی علوم میان رشته ای در باستان شناسی ایران 
-راهکارهای آینده علوم میان رشته ای در باستان شناسی ایران
-باستان شناسی و زمین شناسی
-باستان شناسی و ژنتیک 
-باستان شناسی و معماری
-قوم باستان شناسی
-باستان شناسی و علوم محیطی
-باستان شناسی و علوم پایه (فیزیک، شیمی، ریاضیات و آمار)مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی