همایش علمی – دانشجویی فناوری اطلاعات

همایش علمی – دانشجویی فناوری اطلاعات

همایش علمی – دانشجویی فناوری اطلاعات در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه کردستان در شهر سنندج برگزار گردید.


محورهای ارائه مقالات:
1. آموزش الکترونیکی
2. دولت الکترونیکی
3. جرائم الکترونیکی
4. تجارت الکترونیکی
5. کارت هوشمند ملی
6. راهکارهای مناسب برای امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی افراد
7. بهره گیری از فناوری اطلاعات در حفظ و توسعه ی فرهنگ و تمدن ایرانی
8. هوش مصنوعی و محاسبات نرم