دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

2nd Information Technology, Present, Futur,

دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۰ تا ۱۰ دی ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده