اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

پوستر اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه پیام نور استان تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربرد آنها

اهداف همایش:
1- تشکیل محلی برای جمع آوری نظرات خبرگان در حوزه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در استان تهران
2- جمع بندی نظرات خبرگان درحوزه علوم وتحقیقات مهندسی کامپیوتر وفناوری اطلاعات بخصوص دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوراستان تهران
3- تشکیل دبیرخانه دائمی سری همایشهای "سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آن" در دانشگاه پیام نور استان تهران

محورهای تخصصی همایش:
سیستمهای هوشمند کامپیوتری
هوش تجاری و کاربردهای آن
هوشمندی کسب و کار
سیستمهای مدیریت اطلاعات
سیستمهای هشداردهنده هوشمند
سیستمهای تصمیم یار
سیستمهای کاربردی صنعتی هوشمند
اتوماسیون کامپیوتری صنعتی
مهندسی سیستمهای هوشمند
فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در هوشمند سازی کسب و کارها
فناوری اطلاعات و ارتباطات و مزایای آن در موفقیت کسب و کارها
راهکارهای پیاده سازی سیستمهای هوشمند کامپیوتری
الگوریتمهای هوشمند سازی
مقایسه الگوریتمهای حل مسائل
شبکه های عصبی و کاربرد آنها در هوشمند سازی کسب و کارها
مدلهای پیاده سازی موفق سیستمهای کامپیوتری هوشمند
مدلهای پیاده سازی سیستمهای هوشمند سیار و موبایلمقالات پذیرش شده در اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها