اولین کنفرانس مجازی منطقه ایی مهندسی فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس مجازی منطقه ایی مهندسی فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس مجازی منطقه ایی مهندسی فناوری اطلاعات در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.


در عصر حاضر فناوری اطلاعات یکی از عمده ترین محورهای تحول و توسعه در دنیا محسوب می‌شود. امروزه دستاوردهای ناشی از فناوری اطلاعات چنان با زندگی مردم تلفیق شده است که توقف در مسیر آن باعث ایجاد اختلال در جامعه و حتی رفاه و آسایش مردم می‌شود. از این‌رو بسیاری از کشورها جهت عمومیت بخشیدن به استفاده از فناوری اطلاعات دست به اقدامات خرد و کلانی زده‌اند که برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های فناوری اطلاعات یکی از این موارد است.
کنفرانس مجازی مهندسی فناوری اطلاعات در شش محور اصلی زیر برگزار می‌گردد و ارائه مقالات پذیرفته شده از طریق اینترنت و بصورت مجازی است.

محورهای اصلی و تخصصی همایش:

 1. تجارت الکترونیک
 2. آموزش مجازی
 3. محیط های چند رسانه‌ایی
 4. امنیت اطلاعات و مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
 5. شبکه‌های کامپیوتری
 6. کاربردهای نوین فناوری اطلاعات

اعضای کمیته علمی اولین کنفرانس مجازی مهندسی فناوری اطلاعات به ترتیب حروف الفبا:

 • فرزاد امیری – دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 • سید وفا بارخدا- دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 • محمد حسینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 • مهدی خزایی – دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 • همت شیخی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 • سعید فرضی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه

کمیته اجرایی

 • دکتر علی اکبر اختری – رئیس کنفرانس
 • مهندس مهدی خزایی- دبیر علمی و اجرایی کنفرانس
 • مهندس محسن قادروند – امور فنی و پشتیبانی
 • سودابه محمدی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 • بهزاد مرادی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه