دومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

دومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

پوستر دومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

دومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۲ توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

تبیین مفاهیم و اصول فرآیندی و ساختار سازمانی
- معرفی چارچوب‌ها و استانداردها
- ارایه الگوهای بین المللی و به‏روش‏ها
- توصیف رویکردها و روش‏های نوین

ارتقای روابط بین حوزه کارفرمایی و ارایه کنندگان خدمات
- طرح چالش‌ها، الزامات و عوامل کلیدی موفقیت
- ارائه تجارب موفق و آسیب­شناسی تجارب ناموفق در اجرا
- بررسی نارسایی‏های قوانین و مقررات مناقصات
- تبیین نحوه ارجاع کار، فرآیند مناقصه و مزاید