همایش ملی چشم انداز صنعت گردشگری در دولت تدبیر و امید"با تأکید بر برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران "

همایش ملی چشم انداز صنعت گردشگری در دولت تدبیر و امید"با تأکید بر برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران "

پوستر همایش ملی چشم انداز صنعت گردشگری در دولت تدبیر و امید"با تأکید بر برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران "

همایش ملی چشم انداز صنعت گردشگری در دولت تدبیر و امید"با تأکید بر برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ توسط مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


معرفی همایش :

اکنون در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقتدار ملی، آرامش اجتماعی و ظرفیت های گردشگری فراوان، درکنار مقررات اخلاقی حاکم بر کشور، فضای رونق صنعت گردشگری را فراهم کرده است. 
 ایران علاوه بر دارا بودن موقع مناسب و مساعد جغرافیایی بین دنیای شرق و غرب، دارای بسیاری از مواهب طبیعی و اکتسابی و فرهنگی نیز هست که قادر است آن را به انواع جاذبههای قابل عرضه به بازارهای جهانگردی بینالمللی مجهز سازد. در عین حال تدوین واقع بینانه و اجرای درست برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دولت تدبیر و امید، موجب رونق اقتصادی و بالاخره افزایش درآمد سرانه و ازدیاد ساعات فراغت باعث ایجاد جنبشی و تحولی جدی در عرصه جهانگردی داخلی نیز خواهد شد. علاوه بر همه اینها، فواید اقتصادی و تحصیل ارز خارجی نیز بر این فعالیت مترتب است. لذا با توجه به کلیه این عوامل، شناخت و معرفی فرهنگ ایران، ایجاد وسایل رفاه وتأمین وسایل پذیرایی برای جهانگردان خارجی و داخلی و جلب ارز خارجی می تواند هدفهای اساسی برنامه ششم را تشکیل دهد. 
دکتر حسن روحانی از گردشگری در کنار کشاورزی و صنعت به عنوان یک امر درآمدزا و اشتغالزا نام میبرد. ایشان در سخنرانیهای پیش از انتخابات گفته بود: «مجموعه محاسبات نشان میدهد اگر ما بتوانیم در طول یک سال 10 میلیون گردشگر وارد کشور کنیم، 13/6 میلیارد درآمد کسب میکنیم و این مجموعه گردشگر چهار میلیون شغل ایجاد میکند. در حال حاضر ما 3/5 میلیون نفر بیکار در کشور داریم که اگر 10 میلیون گردشگر وارد کشور شوند مشکل اشتغال کاملاً حل خواهد شد.» رئیسجمهور در همان زمان دست به مقایسه وضعیت گردشگری بین ایران و ترکیه هم زده و گفته بود رقم گردشگران خارجی در کشور ترکیه در سال 2012 برابر 30 میلیون نفر بوده است در حالی که ایران چهارمین کشور دنیا از نظر جاذبههای گردشگری است. دکتر روحانی با اشاره به این که در صورت عدم تمایل سرمایهگذار داخلی برای ایجاد زیرساختهایی چون هتل و فرودگاه، سرمایهگذار خارجی علاقهمند برای این کار حاضر به فعالیت است تاکید کرده بود که تنها مساله حاضر مسائل بانکی و مالی است که به خاطر تحریم وجود دارد و دولت باید برنامهریزی کند تا پول گردشگران به نحو مناسب وارد کشور شود. 
تردیدی نیست که فعالتر شدن دولت یازدهم در عرصه دیپلماسی بینالملل و نتایج موفقیتآمیز مذاکرات، باعث مطرح شدن بیشتر نام ایران در حوزههای مختلف از جمله گردشگری شده است اما آیا سازمان گردشگری باید به همین بسنده کند؟ نقش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جلب و تامین نیازهای گردشگران خارجی چیست؟ نقش دولت تدبیر و امید برای ارتقاء جایگاه گردشگری در برنامه ششم توسعه کشور چیست؟ 
 این همایش برای پاسخ به این سوال و سوالات مشابه طراحی شده و مقالات کاربردی را در محورهای ذیل پذیرا می باشد. 
 این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق این پایگاه منتشر خواهد شد. 

 

 

 

محورهای همایش:


- بررسی نقش دولت تدبیر و امید در تعیین و تدوین انتظارات و الزامات صنعت گردشگری در برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

 - چشم انداز، راهبردها و چالش های گردشگری سلامت در دولت تدبیر و امید 

- چشم انداز، راهبردها و چالش های توسعه گردشگری ساحل محور در دولت تدبیر و امید 
- چشم انداز، راهبردها و چالش های آموزش گردشگری در دولت تدبیر و امید 
- چشم انداز، راهبردها و چالش های توسعه ارتباطات و حمل و نقل گردشگری در دولت تدبیر و امید 
- چشم انداز، راهبردها و چالش های مدیریت استراتژیک دولت تدبیر و امید در توسعه گردشگری 
- چشم انداز، راهبردها و چالش های تبلیغات و بازاریابی منطقه ای و جهانی دولت تدبیر و امید برای توسعه گردشگری 
- چشم انداز، راهبردها و چالش های دولت تدبیر و امید برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در گردشگری 
- چشم انداز، راهبردها و چالش های دولت تدبیر و امید برای تولید ملی و اشتغال از راه گردشگری 
- نقش دیپلماسی عمومی دولت تدبیر و امید برای ایجاد تعامل و جذب گردشگر از کشورهای مختلف 
- بررسی مزیت ها و محدودیت های نسبی دولت تدبیر و امید برای توسعه گردشگری 
- سیاستگذاری و خط مشی گذاری دولت تدبیر و امید در گردشگری کشور 
- فرصت‌های ایران در کاربرد قدرت نرم در دولت تدبیر و امید از منظر گردشگری 
- بررسی اهمیت، ابزار، اهداف، مخاطبان، بازیگران، الگوهای ارتباطی، معیار ارزیابی و شرایط و پیش‌نیازهای موفقیت دیپلماسی عمومی دولت تدبیر و امید از منظر گردشگری(به تفکیک) 
- چشم انداز و راهبردهای توانایی اثرگذاری، تقویت وجهه بین‌المللی، تعامل روزافزون جهانی و تلاش برای کسب فرصت‌های بهتر در توسعه گردشگری در دولت تدبیر و امید