اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

1st Conference of Steel and Structures

اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۹ تا ۵ دی ۱۳۸۹ توسط انجمن سازه های فولادی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد