همایش ملی ایثار و شهادت

همایش ملی ایثار و شهادت

همایش ملی ایثار و شهادت در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در شهر همدان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ایثار و شهادت