چهاردهمین همایش شیمی فیزیک ایران

چهاردهمین همایش شیمی فیزیک ایران

14th Iranian Physical Chemistry Conference

چهاردهمین همایش شیمی فیزیک ایران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۹ تا ۹ اسفند ۱۳۸۹ توسط انجمن شیمی ایران و پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در شهر جزیره کیش برگزار گردید.