هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

پوستر هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ توسط انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

—- آشنایی با پژوهش های جدید در گسترة زبان و ادب فارسی
- — گفتگو و تبادل نظر شرکت‌کنندگان در عرصه‌های پژوهشی زبان و ادب فارسی
- —ترغیب پژوهش گران جوان به گسترش و ژرف اندیشی در پژوهش های علمی
- —توجه به زبان فارسی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم وحدت ملی و یکپارچگی ایران

 


محورهای همایش:

- نقش زبان و ادب فارسی در وحدت ملی ایران
- تاریخ‌ادبیات و شیوه‌های نقد ادبی (در حوزة زبان و ادب فارسی)
- دستور، زبان‌شناسی، تاریخ زبان فارسی و گویش های رایج زبان فارسی
- ادبیات تطبیقی و موضوعات میان‌رشته‌ای
- نقد آثار ادبی و بررسی نقدهای موجود (با تکیه بر آثار سخنوران)
- انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی ، تعلیمی و...)
— سبک‌شناسی
- کتاب‌شناسی، نسخه‌شناسی و متن پژوهی
—- نقد و تحلیل عناصر هنری و زیبایی‌شناسی زبان و ادب فارسی
- ادبیات معاصر(نظم و نثر)
- ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری
- ادبیات داستانی
- ادبیات کودک و نوجوان
- شیوه‌های ارتقاء جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم در جهان
- شیوه‌های ترویج زبان و ادب فارسی
- بررسی شیوه‌های بهینه و کاربردی در آموزش زبان و ادب فارسسی
- —جایگاه زبان و ادب فارسی و ایران شناسی در فراسوی مرزهای ایران
- تأثیرپذیری ادبیات فارسی از فرهنگ اسلامی
- بررسی و نقد پژوهش های ادبی
- نقد ترجمه های معاصر از قرآن کریم
- بررسی و تحلیل کتب مرجع ادبی و فرهنگ های تخصصی و موضوعی در حوزة زبان و ادبیات فارسی
- شیوه های آموزش مجازی در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی
- استفاده از امکانات رایانه‌ای در فعالیتهای ادبی
- و دیگر موضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسی

 

 مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران