اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران

اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران

پوستر اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران

اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۳ توسط پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی در شهر کرج برگزار گردید.


محورهای کنگره:

 • راهکارهای توسعه صادرات (Strategies for Export Expansion)
 • سازه‌ها و اتوماسیون گلخانه‌ای (Structures and Greenhouse Automation)
 • به‌نژادی و به‌زراعی (Breeding and Cultivation)
 • ریزازدیادی و بیوتکنولوژی (Micropropagation and Biotechnology)
 • تغذیه و کشت هیدروپونیک (Nutrition and Hydroponic Cultivation)
 • فیزیولوژی پس از برداشت (Postharvest Physiology)
 • منابع ژنتیکی (Genetic Resources)
 • توسعه و طراحی فضای سبز (Development and Design of Landscapes)
 • آفات و بیماری ها (Pests and Diseases)
 • اقتصاد و بازار (Market and Economy)
 • تجاری سازی فناوری های نوین (Commercialization of New Technologies)
 • توانمندی ها و چالش های صنعت گل (Capabilities and Challenges of the Flower Industry)
 • فرهنگ و الگوی مصرف (Culture and Utilization Patterns)
 • سلامت و محیط زیست (The Health and Environment)


مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران