سمپوزیوم بین المللی نانو تکنولوژی

سمپوزیوم بین المللی نانو تکنولوژی

پوستر سمپوزیوم بین المللی نانو تکنولوژی

سمپوزیوم بین المللی نانو تکنولوژی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد - مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای سمپوزیوم:

MAINTOPICS:

- Nanomechanic and Nanoelectronic
- Nanomedicine and Nanodentistry
- Nano in Civil Engineering
- Nano in Textile Engineering
- Nano in Environment
- Termodynamics and Kinetics of Nanomaterials and Nanostructures
- Nanocalculation
- Nanobiomaterialsمقالات پذیرش شده در سمپوزیوم بین المللی نانو تکنولوژی