اولین همایش منطقه ای سیستمهای مدیریت ساختمان

اولین همایش منطقه ای سیستمهای مدیریت ساختمان

Building Managment System Conference

اولین همایش منطقه ای سیستمهای مدیریت ساختمان در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ توسط آموزشکده سما اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید.


اهداف همایش 

روند روبه گسترش استفاده از انرژی در ساختمان ها و همچنین این واقعیت که انرژی مصرفی در بخش ساختمان در حال حاضر نزدیک به یک سوم از کل مصرف انرژی در کشور را شامل می شود ، استفاده از چنین سیستمهایی در جهت کاهش تلفات اجتناب ناپذیربه نظر می رسد . وظیفه این مجموعه ، پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرمان به آنها به نحوی است که عملکرد اجزای مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر و در شرایط بهینه و با هدف کاهش مصارف ناخواسته و تخصیص منابع انرژی فقط به فضاهای در حین بهره برداری باشد . در این روش اطلاعات تابلوهای برق روشنایی عمومی ، دیزل ژنراتور، سیستم اعلام و اطفای حریق ، سیستم حفاظتی ، آسانسورها ، سیستم کنترل تردد . نیز اجزای موتورخانه مرکزی شامل چیلرها ، بویلرها ، پمپ های سیرکولاسیون ، برج های خنک کن ، هواسازها و اگزوز فن ها به یک مرکز کنترل مشترک انتقال می یابند در این مرکز مدیریت و کنترل و هماهنگی مصرف کننده های انرژی جهت کاهش تلفات و بهره وری حداکثری انرژی صورت می گیرد . 

محورهای همایش:
سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان
- اتوماسیون صنعتی و بهبود مصرف انرژی در BMS
-  مدیریت انرژی در ساختمان های هوشمند
-  تعمیر و نگهداری سیستم های انرژی ساختمان
 
مطالعه و بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سیستم های مدیریت ساختمان
- دیدگاه تجاری در سیستم های مدیریت ساختمان
- مهندسی ارزش در سیستم های مدیریت ساختمان
- مطالعه و تحلیل آماری در BMS
 
فناوری های نوین و انرژی های نو در سیستم های مدیریت ساختمان
- نقش فناوری اطلاعات
- مدل سازی و شبیه سازی سیستم های مدیریت ساختمان
- هنر و معماری در سیستم های مدیریت ساختمان
 
بررسی استانداردها و مقررات ملی در سیستم های مدیریت ساختمان
- نیازها، باید ها و نبایدهای سیستم های مدیریت ساختمان
- معیارهای موجود در انتخاب و ایجاد سیستم های مدیریت ساختمان 
 
چالش ها و راهکارهای توسعه سیستم های مدیریت ساختمان
- فرهنگ سازی و چگونگی استفاده از سیستم های مدیریت ساختمان  ‌
- سیستم های مدیریت ساختمان و افق های پیش رو
- محیط زیست و توسعه پایدار
- هدفمند سازی یارانه ها)