همایش علمی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی

همایش علمی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی

همایش علمی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ توسط هیات مروجان رهبری و مدیریت اسلامی و مجتمع دانشگاهی شهید مطهری بسیج در شهر تهران برگزار گردید.


مقدمه
جمهوری اسلامی شیوه نوینی از حکومت را که از طریق مردم سالاری دینی، به دنبال حاکمیت آموزه های اسلامی بر تمام ارکان نظام و جامعه است، نوید می دهد. از آنجا که میان اهداف حکومت از یک سو و فرهنگ جامعه و شیوه ی رهبری و مدیریت متناسب با آن ارتباط ناگسستنی وجود دارد، می توان گفت; تحقق نظام اسلامی با ایجاد و کاربرد دانش مدیریت اسلامی تحقق خواهد یافت. از سوی دیگر تولید دانش مدیریت اسلامی، خود در گرو روش شناسی علمی متناسب با آن بوده و دانش روشمند و مستند می تواند از عقلانیت و اعتبار لازم برخودار باشد.
بدین منظور هیات مروجان رهبری و مدیریت اسلامی با همکاری مجتمع دانشگاهی شهید مطهری بسیج و حمایت دانشگاه ها و سازمان ها اقدام به برگزاری همایش علمی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی نموده است. از استادان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم دعوت می شود تا با نگارش و ارسال آثار علمی و ارزشمند خود، ما را در برگزاری این همایش یاری فرمایند.

اهداف همایش:
1- کمک به ایجاد روش شناسی صحیح، جامع و بهینه ی دانش مدیریت اسلامی
2- نقد و بررسی روش شناسی های مورداستفاده در آثار علمی قلمرو مدیریت اسلامی
3- دستیابی به الگوهای نقد و بررسی علوم مدیریت رایج و دستاوردهای آن
4- کمک به دستیابی به روش شناسی و مطالعات تطبیقی مدیریت اسلامی یا دیگر رویکردهای مدیریت
5 - کمک به ایجاد هماهنگی علمی میان پژوهشگران و مدرسان مدیریت اسلامی

موضوعات و محورهای علمی همایش:
الف) بررسی رویکردهای روش شناختی مدیریت اسلامی:
1- طرح جامع و نقشه علمی تحقیقات در مدیریت اسلامی
2- رویکرد روش شناختی استنباطی
3- رویکرد روش شناختی و تکمیل علوم موجود
4- رویکرد روش شناختی تاسیسی

ب) بررسی روش شناسی ( علوم مرتبط با مدیریت اسلامی )
1- اخلاق و عرفان در مدیریت اسلامی
2- فقه و حقوق در مدیریت اسلامی
3- مبانی فلسفی و کلامی مدیریت اسلامی

ج) نقد و بررسی روش شناسی های به کار رفته در آثار علمی قلمرو مدیریت اسلامی:
1- آثار موجود مدیریت اسلامی به زبان فارسی
2- آثار موجود مدیریت اسلامی به زبان عربی
3- آثار موجود مدیریت اسلامی به زبان انگلیسی
4- آثار موجود مدیریت اسلامی به زبان سایر زبان ها

د) روش شناسی مدیریت های تجربه شده در انقلاب اسلامی:
1- الگوی رهبری و مدیریت حضرت امام خمینی(ره)
2- دفاع مقدس
3- جنبش ها و نهضت های اسلامی
4- نهادهای دینی ( حج، مساجد، هیات های مذهبی، وقف و ... )

ه) بررسی تطبیقی روش شناسی تحقیق مدیریت اسلامی با روش شناسی های تحقیق در علوم مدیریت های رایج:


نحوه ارسال مقالات:
1- چکیده مقالات باید به فارسی در فضای نرم افزار Word 2003 و حداکثر 200 کلمه ( 12 سطر ) با قلم نازنین 14 حروفچینی شود و به همراه لوح فشرده مربوطه با یک نسخه در قطع A4 به صورت یک رو به آدرس دبیرخانه همایش و یا به آدرس الکترونیکی ارسال گردد.
2- مقاله کامل کسانی که چکیده مقاله آنان پذیرفته شده است حداکثر در 15 صفحه تا تاریخ مقرر به دبیرخانه همایش ارسال گردد.
3- مقاله ارسالی باید پیش از این در هیچ نشریه یا کنفرانسی ارائه و چاپ نشده باشد.
4- دبیرخانه فقط با نویسنده اول مکاتبه و تماس خواهد داشت.
5- ذکر مشخصات و نشانی نویسندگان و ارسال توسط پست الکترونیکی الزامی است.
6- مقالات برتر در مجموعه ای مستقل منتشر و از نویسندگان برتر تقدیر به عمل می آید.


نمایشگاه:
همزمان با برگزاری همایش، آثار مکتوب مدیریت اسلامی در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.