نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی

نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی

The first National Conference on Philosophy of Law Emphasizing Philosophy of Islamic Law

پوستر نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی

نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رامهرمز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی

محورهای همایش
 - اهداف حقوق اسلامی
 - چیستی فلسفه ی حقوق
 - نقش عدالت در تفسیر قوانین
 - ثابت و متغیر در حقوق اسلامی
 - فلسفه ی مجازات در حقوق اسلامی
 - عدالت اجتماعی از طریق داده ها
 - حقوق اسلامی و عقل و سایر منابع
 - سیر تحول و تطور تاریخی فلسفه ی حقوق
 - قراردادهای بدون عوض در فقه و حقوق اسلامی
 - روش های فقه پژوهی فقیهان صاحب مکتب فقهی

 مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی