همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی

همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی

National Conference of architecture and identity with Iranian Islamic oriented housing

پوستر همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی

همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۱ تا ۱۶ تیر ۱۳۹۱ توسط مرکز فرهنگی آموشی سما همدان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی

محورهای همایش:

خانه و خانواده:
  ● ارکان خانواده ، ارکان خانه  و فرهنگ سکونت
  ● مفهوم سکونت در فرهنگ اسلامی ایرانی
  ● شاخه ها و گرایش های مدرن خانه سازی در ایران
آسیب شناسی و نقد وضع موجود معماری و بررسی علل  و عوامل اغتشاش در  هویت معماری  و شهر سازی امروز ایران و  تدوین دیدگاههایی در جهت بهبود اصلاح آن

خانه و توسعه شهری :
   ● معماری ایرانی - اسلامی و بررسی مصادیق گذشته و حال
   ● تدوین دیدگاههای راهبردی در توسعه شهرهای موجود و ایجاد شهرکهای جدید
   ● بررسی توسعه شهرهای ایرانی در نیم قرن اخیر : بازشناسی فضای خصوصی سکونتی و فضای خدمات همگانی در محله

تراکم مسکونی و جنبه های مختلف (معماری ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی) تاثیر آن بر معماری معاصر ایران :
   ● تجربه خانه سازی سده بیستم و بررسی تطبیقی خانه سازی در ایران و دیگر کشورها
   ● بازشناسی نقش دانش های اجتماعی و اقتصادی در تدوین مدل های خانه سازی مدرن در ایران


اعضای کمیته علمی:
 دکتر کاظم معمار ضیاء ( دبیر علمی همایش)
 دکتر منصور فلامکی
 دکتر حمید ماجدی
 دکتر اسلامی
 دکتر غلامحسین معماریان
 دکتر حامد شیخ طاهری
 مهندس محمد رضا اسماعیلی
 مهندس بهزاد محمدی (دبیر اجرایی همایش)
 مهندس محمد رضا شاه حسینیمقالات پذیرش شده در همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی