اولین همایش جامعه ایمن شهر اصفهان

اولین همایش جامعه ایمن شهر اصفهان

1st Isfahan Healthy Society conference

اولین همایش جامعه ایمن شهر اصفهان در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


محور های همایش

 1. درمان وامداد رسانی در جامعه ایمن
   
 2. سوانح وحوادث وپیشگیری از آن درجامعه ایمن
 3. ناهنجاری های اجتماعی وپیشگیری از رفتارهای پرخطر درجامعه
   
 4. سیاسیت ها،قوانین حامی وهمکاری های بین بخشی درجامعه ایمن
   
 5. ایمنی،فرهنگ سازی وآموزش درجامعه ایمن
   
 6. شهروندان وجامعه ایمن(بارویکردایمنی سالمندان)
   
   
 7. ایمنی ترافیک،تصادفات وراهکارهای کاهش تلفات وصدمات ناشی از آن
   
   
  اعضای کمیته علمی
 • جناب آقای دکتر سقائیان نزاد
   
 • جناب آقای دکتر شیرانی
 •  جناب آقای دکتر جمشیدی
 •  جناب آقای مهندس نوریان
 • جناب آقای دکتر حیدری
 • جناب آقای دکتر رحیمی
 • جناب آقای دکتر رفیعی فر
 • جناب سرهنگ غلامی
 • جناب آقای دکتر یار محمدیان
 •  جناب آقای دکتر اسماعیلی
 • جناب آقای شیشه فروش
 • مدیریت صدا و سیما
 • سرکارخانم دکتر حدادی
 • جناب آقای دکتر پارسا
 • جناب آقای فولادگر
 • جناب آقای دکتر شیران
   

اعضای کمیته اجرایی

 • جناب آقای  مهندس صلواتی
 • جناب آقای دکتر جمشیدی
 • جناب آقای مهندس نوریان
 • جناب آقای  مهندس محمد باقررضا علی
 • جناب آقای دکتر ترک زاده
 • جناب آقای مهندس کسائیان
 • سرکار خانم دکتر سخنوری
 • سرکار خانم پورعابدین
 • سرکار خانم آقاها
 • جناب آقای مهندس امیر خانی
 • جناب آقای صالحی
 • جناب سروان همتیان
 • نماینده صدا و سیما
 • نماینده آتش نشانی
 • نماینده آموزش و پرورش
 • جناب آقای توازهی
 • نماینده روزنامه اصفهان زیبا
 • جناب آقای مهندس بقایی
 • نماینده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری
 • جناب آقای دکترمیر امیر خانی
 • جناب آقای نجاتی
 • جناب آقای سلمان باش زر