هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله

هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله

8th International Seminar on Earthquake Prognostics

هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله در تاریخ ۵ مهر ۱۳۷۲ تا ۷ مهر ۱۳۷۲ توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله