دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

10th Iranian Student Conference on Electrical Engineering

دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران