نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering

نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۸۵ تا ۹ شهریور ۱۳۸۵ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق