همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران

همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران

پوستر همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران

همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۵ توسط پژوهشگاه شاخص پژوه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-تبیین نقش موقعیت جغرافیایی اقیانوسی کشورها در توسعه ملی و اقتصاد دریامحور آنها    
-پتانسیلها و مزیت های ژئوپلیتیکی کرانه های جنوب شرق ایران    
-کرانه های جنوب شرق و قلمروسازی ایران در پهنه های آبی اقیانوسی بر پایه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها    
-کرانه های اقیانوسی جنوب شرق و ظرفیتهای توسعه صنعتی ایران    
-سیاست گذاری و مدلسازی آمایش سرزمین و مدیریت بهینه سواحل جنوب شرق ایران    
-کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران و توسعه گردشگری داخلی و بین المللی    
-کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران و توسعه مناطق آزاد اقتصادی، تجاری، مولد و فناور(سرمایه گذاری ملی و بین المللی)    
-کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران و توسعه اقتصاد دریایی و تجارت بین الملل    
-کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران و توسعه شیلات و آبزیان    
-کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران و تولید آب مصرفی کشور مبتنی بر انرژی اتمی    
-کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران و تولید انرژی فسیلی، دریایی و خورشیدی    
-کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران و شبکه ارتباطی بین المللی (الکترونیکی، حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی ، خطوط لوله)    
-کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران و توسعه صنایع دریایی، کشتی سازی و ناوگان تجاری اقیانوس پیما    
-کرانه‌های اقیانوسی جنوب شرق ایران و امنیت ملی و منطقه‌ای    
-ظرفیت‌های کرانه‌های اقیانوسی جنوب شرق ایران و توسعه قدرت دریایی ایران    
-کرانه‌های اقیانوسی جنوب شرق و توسعه دانش اقیانوس شناسی در ایران    
-چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری از ظرفیت‌های کرانه‌های اقیانوسی جنوب شرق ایران    
-راهبردها و راهکارهای بهینه‌سازی بهره‌برداری از ظرفیت‌های کرانه‌های اقیانوسی جنوب شرق ایران