همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی

همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی

پوستر همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی

همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه گیلان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رشت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- خاستگاه و پیشینه اقتصاد مقاومتی
- ضرورت ارائه الگوی موفق در ایجاد یک جهش اقتصادی
- تبیین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با جهاد اقتصادی
- تحریم ها: فرصت یا تهدید با رویکرد اقتصاد مقاومتی
- سیاست مالی و پولی و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی
- تولید ملی و اقتصاد مقاومتی
- اقتصاد مقاومتی و چشم انداز ۲۰ ساله
- نسبت اقتصاد مقاومتی با جهاد اقتصادی
- مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی
- تحولات اقتصادی دنیا و اقتصاد مقاومتی
- روش‌های مقابله جدی و اثربخش با تحریم‌ها در اقتصاد مقاومتی
- اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی
- حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی
- نگاه آسیب‌شناسانه به اقتصاد مقاومتی
- دهه پیشرفت و عدالت و اقتصاد مقاومتی
- مدیریت کشور و اقتصاد مقاومتی
- گردشگری و اقتصاد مقاومتی
- اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی
- جایگاه ترانزیت در اقتصاد مقاومتیمقالات پذیرش شده در همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی