چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی

چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی

The 4th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی

چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی توسط پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در 24 الی 26 ماه 1393 برگزار خواهد شد.

 


اهداف کنفرانس:

- گازهای گلخانه ای
- گرمایش زمین
- فیزیولو‍ژی درختی
- اقلیم شناسی درختی
- دیرینه شناسی
- گاهشناسی درختی
- ایزوتوپ های پایدار
- اکولوژی جنگل
- ترسیب کربن
- آلودگیهای آب، خاک و هوا
- ریزگردها عواقب آن در سلامتی انسان و صنایع
-  سیل و زلزله
- حفاظت آب و خاک
- تغذیه سفره های زیر زمینی
- اصلاح واستفاده از آب شور در کشاورزی، صنعت و شرب
- سوخت های زیستی و انرژی های تجدیدپذیر
- استفاده از تکنولوژی های جدید در مطالعات محیطی
- تصفیه و استفاده از پساب ها
- ارائه راهکار برای احیاء جنگل ها و مراتع
- گونه های گیاهی و جانوری در حال انقراض
- تولید بایوچار و سوخت زیستی از پسماندها و ضایعات کشاورزی
- تفکیک، حمل، دفن و بازیافت زباله های شهری
- تصفیه فاضلاب های شهری
- بیلان و برداشت از منابع آب
- تغییرکاربری اراضی
- پیامد استخراج غیراصولی معادن و احیای محیط بعد از استخراج
- ساخت سد های آبی وپیامدها
- تولید ارقام گیاهی مقاوم به شوری و خشکی
- پیامد تبدیل زمین های کشاورزی به مناطق شهری و صنعتی
- مصرف بی رویه سوخت های فسیلی
- مشکلات کنترل چالشهای زیست محیطی با منشاء خارج از مرزهای کشور
- حفظ محیط زیست با نگاه دینی

 

 

محورهای کنفرانس:

- چالش های زیست محیطی
- گاهشناسی درختی (اقلیم شناسی درختی، دیرینه شناسی، فیزیولوژی درختی، ایزوتوپ های پایدار و آناتومی چوب)
- تغییر اقلیم
- آلودگی آب، خاک و هوا
- کاربرد فناوری نوین (RS & GIS)، توسعه پایدار، توریسم و چالش های زیست محیطی
- خشکسالی
- شور شدن منابع آب
- فرسایش خاک
- سیل و زلزله
- پیامد ساخت سدهای آبی
- گرمایش زمین
- مشکلات ناشی از مصرف سوخت های فسیلی
- آلودگی ناشی از سموم، مواد شوینده و داروها
- عناصر سنگین فلزی در خاک و آب
- آلوده شدن آب دریا و سواحل به مواد نفتی
- کاهش تونع زیستی و اثر آن بر اکوسیستم ها
- تشکیل،‌انتقال و ته نشین شدن ذرات معلق در هوا و اثرات آن ها بر سلامتی انسان، محیط زیست و صنایع
- اثرات مخرب استخراج معادن و پاک سازی محیط بعد از استخراج
- راهکارهای اصلاحی برای احیا و اصلاح آب و خاک آلوده
- بیابان زدایی
- ترسیب کربن و تولید بایوچار از ضایعات و پسماندهای آلی
- تولید سوخت های زیستی از ضایعات کشاورزی و پسماندهای کشاورزی
- تغذیه سفرهای زیر زمینی
- مدیریت حوضه آبخیز
- محیط زیست در ادیان
- محیط زیست در قرآن
- اکولوژی جنگل
- اکولوژی مرتع
-  فرآورده های چوبی
- انرژی پاک (ژئوترمال)

 

 

رئیس کنفرانس: دکتر محمدعلی بهمنیار
دبیر کل کنفرانس: دکتر سید رمضان موسوی
دبیر اجرایی: دکتر فردین صادق زاده
دبیر علمی بخش گاهشناسی درختی: دکتر حمید جلیلوند
دبیر علمی بخش چالش های زیست محیطی: دکتر جمشید قربانی