سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

3rd International Conference on Acoustic and Viberation

پوستر سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۲ تا ۵ دی ۱۳۹۲ توسط انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در شهر تهران برگزار گردید.


موضوعات کنفرانس:

- آزمونهای شوک و ارتعاش
- آکوستیک در معماری
- آکوستیک در موسیقی
- آکوستیک زیر آب
- پایش وضعیت ارتعاش و صوت
- پردازش سیگنال در آکوستیک
- تحلیل سیگنالهای گفتاری
- دینامیک خودرو
- دینامیک سازه
- دینامیک سازه های عمران
- شناسایی سامانه ها و سازه های مکانیکی
- فیزیک صوت
- کنترل نوفه و ارتعاش
- ماشین آلات دوار
- مهندسی آکوستیک
- نوفه و ارتعاشات ریلی
- واکنش انسان به صوت و ارتعاشمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات