دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار

دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار

2nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms

پوستر دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار

دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ توسط انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار

اهداف همایش
1. تبادل اطلاعات و یافته­های جدید در زمینه  فرسایش بادی و پدیده ریزگردها
2. شناخت موانع و مشکلات کنترل فرسایش بادی و طوفان­های گرد و غبار در کشور  و خسارات ناشی از آن
3. دستیابی به راهکارهای علمی و کاربردی موثر در کنترل فرسایش بادی و طوفان­ها ی گرد و غبار  در کشور

محورهای همایش
· فیزیک و دینامیک باد:
1. ویژگی­ها و پارامترهای فیزیکی باد موثر در فرسایش بادی
2. شاخص­های فرسایش­زایی باد
3. تجزیه و تحلیل داده­های باد
4. دینامیک ذرات بادرفت و ارتباط آن با فیزیک باد
5. تجزیه و تحلیل فرایندهای موثر در شکل­گیری طوفان­های ماسه­ای و ریزگردها

· غبار و ریزگردها:
1. روشهای نوین اندازه­گیری و برآورد غبار و ریزگردها
2. شناسایی فرایندهای موثر در ایجاد، انتقال ریزگردها و غبار
3. بررسی فرایندهای موثر در تشدید گرد و غبار
4. ارزیابی اثرات درون منطقه ای و برون­منطقه­ای غبار و ریزگردها (زمینه­های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی، بهداشتی و امنیتی)
5. بررسی اثرات خشکسالی در پدیده گرد و غبار
6. طوفان­های گرد و غبار و همکاری دولت­ها در کنترل آن
7. کاربرد تصاویر و داده­های ماهواره­ای در شناسایی منشاء طوفان­ها
 
· طوفان­های ماسه­ای:
- بررسی و ارزیابی روش های منشاء­یابی تپه­های ماسه­ای (روش­های متداول و نوین)
- ژئوشیمی و کانی­شناسی تپه­های ماسه­ای
- ژئومورفولوژی و مورفودینامیک تپه­های ماسه­ای
- اثرات خشکسالی در ایجاد و تشدید طوفان­های ماسه
- اکولوژی تپه های ماسه­ای
- نبکا، ربدو و تلماسه­های گیاهی
- کلوت، کلوتک و یاردانگ
8. بررسی اثرات درون منطقه ای و برون منطقه ای طوفان­های ماسه­ای( از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی، بهداشتی و امنیتی)
 
· فرسایش بادی در زمین­های کشاورزی و کشت­زارها:
- مدل­سازی و ارزیابی مدل­های فرسایش و رسوب بادی
- اندازه­گیری فرسایش بادی در زمین­های کشاورزی و کشت­زار
- خسارت­های ناشی از فرسایش بادی در مزارع
- فرسایش بادی و مدیریت مزرعه
- عوامل موثر در فرایند فرسایش بادی در زمین­های کشاورزی
- ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از فرسایش بادی در زمین­های کشاورزی
- ارزیابی اثرات درون­منطقه­ای و برون منطقه­ای فرسایش بادی در زمین­های کشاورزی (از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی، بهداشتی و امنیتی)
- تشکیل، تحول خاک و فرسایش بادی

·فرسایش بادی و مراتع:
- عوامل موثر در فرایند فرسایش بادی در مراتع، اندازه­گیری و مدل­سازی
- دام و فرسایش بادی در عرصه مراتع
- ارتباط نوع پوشش گیاهی با فرسایش بادی
- سیستم­های چرا و فرسایش بادی در مراتع
- حیات وحش و فرسایش بادی در مراتع
- تنوع زیستی و فرسایش بادی
 
·فرسایش بادی و سلامت و آسایش شهروندان:
- تاثیر فرسایش بادی بر عرصه­های مسکونی شهری و روستایی و ارزیابی خسارت های ناشی از آن
- پراکنش جغرافیایی روستاها و شهرهای در معرض خطر فرسایش بادی
- سلامت شهروندان و آلودگی هوا ناشی از فرسایش بادی
- بررسی تاثیر جنگل­های دست کاشت و فضای سبز در فرایند فرسایش بادی و آسایش شهروندان
- تاثیر فعالیت­های عمرانی، سدسازی و طرح­های ذخیره آب بر فرسایش بادی
- معرفی گونه­های گیاهی موثر در کنترل فرسایش بادی

· کنترل فرسایش بادی:
- روش­های سنتی کنترل فرسایش بادی (بیولوژیک و غیربیولوژیک)
- روش­های نوین کنترل فرسایش بادی در زمین­های کشاورزی (بیولوژیکی و غیربیولوژیکی)
- روش­های کنترل فرسایش بادی در عرصه مراتع (بیولوژیکی و غیربیولوژیکی)
- روش­های کنترل فرسایش بادی در زمین های بایر و بدون پوشش
- روش­های نوین و سنتی تثبیت تپه های ماسه­ای
- معرفی مواد سنتزی قابل کاربرد در کنترل فرسایش بادی
- ارزیابی روش­های کنترل فرسایش بادی
- تاثیرات محیط زیستی مالچ­های نفتی
- روش­های کاهش آلودگی هوا ناشی از غبار و ریزگردها
- سازه­های مهندسی کنترل فرسایش باد
- نقش بادشکن­ها در مزرعه و تولید محصولات زراعیمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار